Bruksanvisning för Lasta kajak
Bruksanvisning för ”Lasta kajak”
Montering av beslagen.


1. Sätt fast beslagen på en av lastbågarna.


2. För enmanskajak kan beslagen sitta på vilken som helst av bågarna och kan vara vända i valfri riktning.


3. Dubbel och fiskekajak bör beslagets kraftiga del vara mot mitten av bilen.


4. Har du en kombibil blir lyftet extra lätt om beslagen sitter på främre bågen.


5. Har du ett utsatt och känsligt roder rekommenderar jag att beslagen sitter på bakre lastbågen. Då bör du lyfta aktern först.


6. Ska beslagen sitta kvar under säsongen så rekommenderas att du använder låsmuttrarna.


7. Kommer du att sätta på och ta av dem ofta så kan du använda vingmuttrarna. Använd de medföljande brickorna. Kom ihåg att efterdra muttrarna lite då och då.


8. Bestäm vilken sida du föredrar att lyfta upp kajaken från. Det beslaget som sitter på den sidan ska sitta så nära kanten som möjligt.


9. Det andra beslaget placeras ca 35 – 40 cm längre in på lastbågen. Det är viktigt att minst fem cm av stången går igenom beslaget vid mitten av bilen.


10. För att minska risken att man glömmer ta bort stången efter lastning och lossning så är det säkrast att lasta av/på från förarsidan av bilen.Lastning av kajaken.

1. Vid lastning av kajaken för man in stången genom båda beslagens fyrkantiga hål. ”Vaggan” ska vara neråt. Fäst stången vid takräcket med säkerhetslinan så den inte kan glida ur beslaget mot mitten av bilen.


2. Ska stödben användas träs det på den fria änden av stången. Det surras sedan fast genom att man virar spännbandet som en åtta runt stången och benet. Se till att spännet hamnar så det inte skaver på kajakens sida vid lyftet.


3. Dra sedan ut det tunnare röret tills det når marken, och lyft gärna någon centimeter så du kan föra vingbulten genom båda stängerna i något av hålen.


4. Är det mark som kan skada kajak eller roder så lägg en bilmatta eller något annat under den ände som är kvar längst på marken. Har du en mycket bred kajak kan du sätta fast en handduk eller tygbit som hänger ner mellan bil och kajak tills du vant dig att lasta kajak själv.


5. Lyft upp ena änden av kajaken och placera den i vaggan. För många är det lättast att lyfta i sittbrunnens framkant, andra föredrar att lyfta i fören eller aktern. För den framåt eller bakåt så att den hamnar ungefär där den ska vara under transporten.


6. För att förvissa dig om att kajaken inte ska glida ner ur detta läge så fäst en säkerhetslina vid kajaken och en fast punkt på takräcket eller beslaget. Linan ska inte strama kring kajaken men förhindra att kajaken glider neråt.


7. Lyft sedan upp den andra änden av kajaken och placera den på den lediga lastbågen, en bit in mot mitten av lastbågen.


8. Därefter lyfter du in den första änden av kajaken på lastbågen. Har du en lasthållare för kajaken så lyfter du in kajaken i den.


9. Glöm inte att ta bort stången innan du surrar fast kajaken.


Ha en trevlig paddling.

 

WWW.lastakajak.com