Paddlingsföretag i Västervikstrakten

Under uppbyggnad.

Här ska du kunna hitta länkar till företag och personer som sysslar med olika paddlingsanknutna verksamheter. 

Varje företag har tre meningar på sig att presentera sin verksamhe och en länk till sin hemsida. 

Guidade paddlingar kombinerade med instruktioner, övernattningar och mindfullness.